Regulament

Regulamntul

Regulamentul Arena Fanilor

Concursul 1X2


Art. 1. CONSIDERAŢII GENERALE

1. Denumirea concursului este 1x2
2. Durata concursului: Concursul încetează să fie valabil cu o oră înainte de primul meci indicat pentru pronostic
3. Concursul este organizat de către site-ul arenafanilor.md
4. Concursul este organizat în reţeaua socială Facebook pe pagină arenafanilor.md

Art. 2. DREPTUL DE PARTICIPARE
1. La concurs poate participa orice persoană fizică majoră
2. Numele din formularul de participare trebuie să coincidă cu cel din buletin.
3. Nu pot participa la concurs şi nu vor putea obţine premii: persoanele juridice şi persoanele fizice cu virtsa sub 18 ani.

Art. 3. CONDIŢIILE DE PARTICIPARE
1. Pentru a se înscrie în concurs, participantul trebuie să parcurgă următorii paşi:
a) să completeze formularul de participare
b) să indice predicția corect
c) să distribuie pe pagină personală de Facebook concursul
2. Selectarea cîştigătorului premiului mare dar şi a celorlalte premii va avea loc prin extragerea la Tombolă pe o dată stabilită ulterior, sau prin intermediul random.org

Art. 4. PREMII ŞI PREMIERE
1. Premiile sunt oferite de partenerii concursului
3. Orice participant care a ghicit pronosticul si a fost selectat de catre organizatori, trebuie să se prezentinte personal la extragerea sau primirea premiilor în locul , Ziua şi dată indicată de email, sms sau pagina web, În caz contrar, cîştigătorul nu va intră în posesia premiului, acesta ramanind în posesia oranizatorului și poate fi trasmis următorului participant.
4. Cîştigătorul va prezenţa un document de identitate, datele căruia trebuie să corespundă cu cele indicate în formularul de participare.
5. Identitatea cîştigătorului şi valoarea premiului nu se pot transmite unei persoane terţe.
6. Cîştigătorul nu poate cere schimbarea premiului în bani sau în alte bunuri, excepție poate fi oferta diferită a partenerului care oferă premiul. 7. Produsul primit poate să difere ca culoare sau careva parametrii față de produsul afișat pentru concurs.

Art. 5. ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR
1. Numele câştigătorului va fi anunţat pe pagină de Facebook sau și prin ajutorul email, sms, telefon.
2. Prin acceptarea premiului oferit, câştigătorii confirmă că sunt de acord ca numele sau și fotografia să să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către arenafanilor.md
3. Participantul este singurului responsabil de veridicitatea datelor furnizate în formularul de participare şi pe contul său de Facebook iar câştigătorii vor pierde orice drept asupra premiului în cazul furnizării unor informaţii personale false sau în cazul furnizării unor informaţii personale incomplete la finalul concursului.
4. Căștigătorul concursului pote fi respis din următoarele motive:
a) Trișează sau folosește mai multe conturi pentru participare
b) Prin acținile sale a adus la o imaginea rea pentru organizatori
c) Partenerul care oferă premiul refuză oferirea acestul premiu jucătorului dat din motive personale
e) Utilizatorii facebook care au ca prioritate participarea la diverse competiții pentru a câștiga premii sau au în ultimile 30 de zile mai mult de 10 participări la diverse concursuri facebook nu sunt eligibili pentru participare.
d) Altă acțiune descrisă în prezentul regulament sau prin decizia organizatorilor

Art. 6. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
1. Prin completarea datelor personale, participanţii îşi exprimă acordul expres şi neechivoc că acestea, precum şi orice alte informaţii furnizate de el, incluse în formularul de înscriere, să fie procesate şi folosite de către administartia site-ului www.arenfanilor.md în vederea validării, atribuirii premiilor concursului, desfăşurării concursului.

Art. 7. CLAUZE FINALE
1. Participarea la acest concurs implică cunoaşterea şi acceptarea tuturor condiţiilor şi regulilor indicate anterior, precum şi a unor eventuale decizii ale site-ului www.arenafanilor.md
2. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a introduce modificări şi /sau completări prezentului Regulament, care vor fi parte integrantă a acestuia.